Regulamin

Operatorem Strony Internetowej i Sklepu Internetowego TelefonyGSM.pl

znajdującego się na stronie www.telefonygsm.pl jest firma:

P.H.U. PAMAR Krzysztof Wielądek
ul. Grochowska 14 B
04-217 Warszawa
NIP: 952-118-53-89
Regon: 015310654

Nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 265017 prowadzonej przez Prezydent miasta stołecznego Warszawa.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego TelefonyGSM.pl dostępnego pod adresem www.telefonygsm.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.telefonygsm.pl.
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym TelefonyGSM.pl zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.telefonygsm.pl jest operator Sklepu - firma P.H.U. PAMAR Krzysztof Wielądek z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 14B, 04-217. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym TelefonyGSM.

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego TelefonyGSM.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
 3. Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 4. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej - w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia - odcienie mogą się różnić.
 5. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję ich producentów.

§ 4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu
 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia faktury VAT na adres info@telefonygsm.pl
 3. Telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta +48 795 769 719.

Podczas składania zamówienia telefonicznego, kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia z linkiem do potwierdzenia przez kupującego zawarcia umowy sprzedaży i akceptacji regulaminu sklepu.

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez firmę TelefonyGSM.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy firmą TelefonyGSM a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.telefonygsm.pl w zakładce „Regulamin” (u dołu strony).

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym TelefonyGSM.pl musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji. ( potwierdzenie złożenia zamówienia)
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 5 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie z terminie 5 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 4. Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania zamówień w jak najkrótszym czasie.
 5. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej i do 7 dni roboczych w przypadku przesyłki pocztowej.
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym TelefonyGSM.pl
 7. Do transakcji wystawiamy faktury VAT 23% lub paragony – w zależności od wyboru kupującego.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  2. niekompletności zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do:
   1. odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić TelefonyGSM.pl, w tym w drodze e-mailowej lub poprzez infolinie, o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo
   2. przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem - protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 9. W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, niedopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez sprzedającego w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dziennik Ustaw NR 249 poz. 1661), złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją na przesyłanie drogą elektroniczną wystawianych przez wystawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, przy czym zmiany adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur.

§ 6. Formy płatności

 1. Gotówką przy odbiorze towaru
 2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Poprzez system PayU.pl, możliwa płatność ratalna, kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną.

§ 7. Transport i dostawa towarów

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem firmy TelefonyGSM.pl (info@telefonygsm.pl)
 2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta i rodzaju zakupionego towaru.
 3. Zwroty towarów w przypadku odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (zgodnie z ustawą z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przyjmowane są w przypadku, gdy pozostają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsumentowi, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura rękojmi wraz z niezbędnym do wypełnienia formularzem znajduje się na stronie internetowej www.telefonygsm.pl w zakładce Regulamin (u dołu strony).
 5. Firma TelefonyGSM.pl nie jest gwarantem sprzedawanych produktów, gwarancja udzielana i realizowana jest przez producentów oferowanych towarów. Realizacja gwarancji odbywa się w zewnętrznych serwisach producentów.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
 • Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
 • Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
 • Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
 • Opera w wersji nie starszej niż 8.0,
 • Safari.

Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym TelefonyGSM.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firmy P.H.U. PAMAR Krzysztof Wielądek z siedzibą w Warszawie oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep www.telefonygsm.pl Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zawartość Internetowego Sklepu TelefonyGSM.pl nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego TelefonyGSM.pl są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów. Internetowy Sklep TelefonyGSM.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się dystrybucją na ogólnokrajowym rynku akcesoriów do telefonów komórkowych.
Jako firma o zasięgu ogólnopolskim firma PAMAR poważnie traktuje swoje zobowiązania. Jasne zasady etyczne przynoszą firmie korzyści.
ZAŁOŻENIA
Naszym celem jest dostarczenie Państwu szerokiej oferty akcesoriów - zarówno standardowych jak i wyszukanych, na Państwa indywidualne życzenia.
Nasza wykwalifikowana kadra, zajmująca się zarówno negocjacjami handlowymi jak i pośrednią i bezpośrednią obsługą klientów, służy Państwu radą i rzetelną informacją.
STRATEGICZNE PODEJŚCIE
Naszej firmie zaufało wielu klientów, dzięki czemu mogliśmy dostarczyć nowe technologie GSM przydatne w pracy i życiu codziennym. Z tego powodu odczuwamy satysfakcję i dodaje nam to sił do dalszej pracy i rozwoju.
DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?
Ponieważ oprócz sprzedaży internetowej prowadzimy również znakomicie zaopatrzony sklep detaliczny. Dzięki temu zdecydowana większość produktów z oferty internetowej znajduje się na bieżąco w naszym magazynie.
DOSTAWA
Na terenie Warszawy klient może otrzymać przesyłkę nawet w tym samym dniu. Do każdego miejsca w Polsce przesyłka dotrze w dwa dni bezpiecznym kurierem. Koszty przesyłki są stałe niezależnie od miejsca przeznaczenia i każdorazowo podawane przy zamówieniu.
Naszą dewizą jest dostarczanie produktów o najwyższej jakości. Wszystkie sprzedawane modele są przed wprowadzeniem do oferty starannie testowane, dzięki czemu każdy klient ma pewność, iż otrzyma sprzęt najwyższej klasy.
SERWIS
Nawet najlepsze produkty potrafią się czasem popsuć. W takim przypadku cała procedura reklamacyjna odbywa się zgodnie z zasadami kodeksu. Klient dostarcza wadliwy sprzęt bezpośrednio do autoryzowanego serwisu lub do naszej firmy a my wysyłamy naprawiony lub wymieniony towar na nasz koszt.
FORMY PŁATNOŚCI
1. Przy odbiorze paczki.
2. W naszym sklepie podczas odbioru osobistego (w godzinach 10-18). (W tym przypadku konieczne jest skonsultowanie terminu.)
3. Wpłata na konto:
P.H.U. PAMAR KRZYSZTOF WIELĄDEK
UL. Grochowska 14 B
04-217 WARSZAWA
NIP 952-118-53-89
KONTO: BZ WBK 39 1500 1878 1218 7004 8975 0000


Zwrot towaru
dla transakcji zawartych po 25 grudnia 2014.

Zwrot towaru w terminie 14 dni bez podawania przyczyny – Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Klient, który zawarł umowę na odległość (np. dokonując zakupu przez Internet), ma prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni i przekazanie tego pisma sprzedawcy na piśmie. Aby termin został zachowany wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Aby procedura zwrotu została zakończona klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy – w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a klient zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Według obowiązującego prawa termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Termin 14-dniowy, w którym klient ma prawo odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru przez klienta.

W przypadku skorzystania z prawa zwrotu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny koszt przesyłki zwrotnej do sprzedawcy ponosi klient.

Sprzedawca po otrzymaniu przesyłki zwrotnej i jej zweryfikowaniu zobowiązuje się zwrócić klientowi koszt zakupionego towaru + koszt przesyłki podstawowej (najtańszy koszt przesyłki obowiązujący w cenniku kosztów dostawy).

Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie wysyłanego towaru. W przypadku, gdy sprzedawca otrzyma w ramach zwrotu towar uszkodzony, lub jego stan będzie świadczył o przekroczeniu granic zwykłego zarządu (będącego wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy) sprzedawca może – zgodnie z obowiązującym prawem – zmniejszyć wartość zakupionej i zwracanej rzeczy i zwrócić kwotę mniejszą, niż cena zakupu poniesiona przez klienta.

Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu kosztu towaru w czasie do 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. Warunkiem pozytywnego ustosunkowania się do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest zwrócenie towaru zgodnie z warunkami, opisanymi na stronie internetowej sprzedawcy i zgodnie z obowiązującym prawem

Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny dotyczy jedynie konsumentów

(nie dotyczy przedsiębiorstw dokonujących zakupu na fakturę VAT).

Definicja konsumenta na podstawie Kodeksu Cywilnego Art. 221: "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową".

W przypadku zwracania towaru na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość niezbędne jest:

 • wypełnienie w pełni formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" i przesłanie go na adres e-mail info@telefonygsm.pl,
 • dołączenie do przesyłki wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość",
 • dokładne i bezpieczne zapakowanie zwracanego towaru (wraz z całym załączonym zestawem akcesoriów) aby towar dotarł do sprzedawcy w stanie niezmienionym. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający,
 • w przypadku gdy na towar został wystawiony dokument w postaci paragonu - do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu,

W przypadku niedopełnienia warunków zwrotu realizacja Państwa żądania zostanie wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

Pobierz: Formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Rękojmia
dla transakcji zawartych po 25 grudnia 2014 roku

Zgodnie z Art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego możliwość do skorzystania z prawa rękojmi klient ma do czynienia w sytuacji gdy towar posiada wady:

Wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 • Przy zwracaniu towaru klient musi bezwzględnie dołączyć wszelkie dokumenty poświadczające koszty poniesione w ramach transakcji.
 • Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania klienta od momentu otrzymania zwróconego przez klienta towaru.
 • W przypadku potwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedawca zobowiązuje się do rozwiązania problemu za pomocą jednej z określonych ustawą możliwości:
  • przywrócenie towaru do stanu zgodności z umową,
  • wymiana towaru na nowy zgodny z umową,
  • odstąpienie od umowy
  • obniżenie ceny towaru niezgodnego z umową

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę

albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

W przypadku uznania zgłoszenia z tytułu rękojmi i braku możliwości doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub wymiany i uznania prawa do odstąpienia od umowy:

 • klientowi dokonującemu zakupu na fakturę VAT zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu od klienta podpisanej kopii korekty faktury VAT.
 • klientowi dokonujący zakupu na potrzeby własne (paragon)otrzyma zwrot pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Aby skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, należy zachować wskazane w ustawie terminy (ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa):

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady.

W przypadku zwracania towaru na podstawie rękojmi niezbędne jest:

 • wypełnienie w pełni formularza "Rękojmia" i przesłanie go na adres e-mail info@telefonygsm.pl (do każdej sztuki zwracanego towaru należy wypełnić osobny formularz).
 • Sprzedawca zobowiązuje się udzielić klientowi informacji co do formy przesyłki zwrotnej do sprzedawcy w okresie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania formularza. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci e-maila zwrotnego do klienta lub telefonicznie pod podany w formularzu numer kontaktowy.

Po uzyskaniu informacji od sprzedawcy o formie zwrotu towaru klient zobowiązany jest:

 • dołączyć do przesyłki w pełni wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz "Rękojmia",
 • dokładnie i bezpiecznie zapakować zwracany towar (wraz z całym załączonym zestawem akcesoriów) aby towar dotarł do sprzedawcy nieuszkodzony. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający,
 • Do przesyłki należy dołączyć kserokopię Faktury Vat zakupu lub oryginał paragonu.

W przypadku niedopełnienia warunków zwrotu realizacja żądania zostanie wstrzymana aż do momentu skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

Pobierz: Formularz Rękojmii


Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez P.H.U.Pamar 04-217 Warszawa Grochowska 14 B

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza P.H.U.Pamar 04-217 Warszawa Grochowska 14 B REGON: 015310654, NIP: 952-118-53-89, które świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.telefonygsm.pl , www.telefonygsm.com.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
  7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa jakie dane są zbierane przez nas sklep www.TelefonyGSM.pl od Użytkowników, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jak Użytkownik może dokonywać zmian w tych danych.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza P.H.U.Pamar 04-217 Warszawa ul. Grochowska 14 b , wpis do ewidencji 265017: REGON: 015310654, NIP: 9521185389, które świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.TelefonyGSM.pl, www.TelefonyGSM.com.pl
 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje

    1.   Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji,

w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie: 

 • nazwisko i imię
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

 

    2.   Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link przesyłany z każdym newsletterem, podając swój adres e-mail w odpowiednim miejscu w stopce na stronie głównej sklepu lub przesyłając prośbę o usunięcie e-mail z bazy newsletter'a na adres: info@telefonygsm.pl

 

    3.   Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt mailowy: info@telefonygsm.pl

 

    4.   W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 

 • General Logistics Systems Poland Sp.z o.o. (dostawa)
 • Poczta Polska S.A. (dostawa)
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz InPost Express Sp. z o.o. (dostawa)
 • Dotpay S.A. (płatność)
 • Ceneo Sp. z o.o. (adres e-mail celem przesłana dobrowolnej ankiety posprzedażowej)

 

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

    5.   Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

 

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zaspokoić Państwa potrzeby. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania, łatwości obsługi, przejrzystości i jakości informacji, jak i prezentowanej oferty. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod podanym powyżej adresem e-mail.
Dziękujemy za zainteresowanie Internetowym Sklepem i życzymy udanych zakupów. Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania i będziemy wdzięczni za polecenie sklepu Swoim znajomym.


Ostatnio oglądane

Brak ostatnio oglądanych produktów